Eng |  Cat |  Esp

Educació escolar

Desenvolupem programes de diversificació curricular específics per a alumnes amb inadaptació al mitjà escolar i risc d'exclusió social, amb l'objectiu de retornar-los la confiança en les seves possibilitats d'èxit professional i reforçar el seu aprenentatge.

Els alumnes, que es troben cursant tercer i quart curs d'ESO, reben les matèries que conformen el currículum de secundària amb continguts adaptats al seu nivell i realitzant, paral·lelament, tallers i activitats pràctiques vinculades amb diferents oficis.

L'acció tutorial facilita estratègies per al desenvolupament de les habilitats emocionals i socials i orienta a l'alumne en l'elaboració del seu projecte de futur, proporcionant-li eines per millorar l'autonomia personal, professional i social.

L'atenció personalitzada incideix en el reforç dels aprenentatges instrumentals i el suport emocional i afectiu en un entorn reduït i amb una organització i funcionament flexibles.

Actualment aquest servei es vehicula a través de les Unitats d'Escolarització Compartida, recurs vinculat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L'avaluació dels alumnes es realitza en coordinació amb els tutors de l’institut on estan matriculats i els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica.

Programes desenvolupats
[dissabte, 14 de desembre de 2013]

UEC PROSEC Centre Històric: gestionada des del curs 2005-06.
UEC PROSEC Almacelles: gestionada des del curs 2008-09.
UEC PROSEC Lleida-Cappont: gestionada des del curs 2013-14.

UEC PROSEC Les Borges Blanques: gestionada des del 2006 fins el 2014.

Plans Educatiu d’Entorn

Els Plans Educatius d’Entorn són programes engegats per l’administració local que, a partir del treball en xarxa, impliquen tots els agents educatius i socials que tenen com a objectiu la detecció de necessitats i posterior cerca de recursos per tal de millorar l’atenció a la població.

PROSEC ha treballat en aquest programa en conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Les Borges Blanques durant el curs 2013-14.

© imaginaIS